Danh mục sản phẩm

About us

Về chúng tôi

                   Năm 2024, Công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC AIGENE đư...
Tìm hiểu thêm   
100

HAPPY CLIENTS

260

HEMLETS

260

BRANDS

100

TYPES

Giải trình tự

Giải trình tự Sanger sequensing

Giải trình tự Sanger sequensing

Giải trình tự Sanger sequensing

Tìm hiểu thêm +
GIẢI TRÌNH TỰ NGS

GIẢI TRÌNH TỰ NGS

GIẢI TRÌNH TỰ NGS

Tìm hiểu thêm +