MAO QUẢN MÁY GIẢI TRÌNH TỰ SANGER

- 16 mão quản, dài 36cm, đường kính trong 50ul
-Phù hợp với máy máy giải trình tự ABI 3130XL và ABI 3100
-Vòng dài ≥ 1,000 thí nghiệm hoặc 16,000 mẫu
- Ứng dụng giải trình tự genne và phân tích đoạn

Hộp thư

- 16 mão quản, dài 36cm, đường kính trong 50ul

-Phù hợp với máy máy giải trình tự ABI 3130XL và ABI 3100

-Vòng dài ≥ 1,000 thí nghiệm hoặc 16,000 mẫu

- Ứng dụng giải trình tự genne và phân tích đoạn


Trước đây:Cột silica Kế:khối nhựa dưới

Điều tra

Mục dẫn Cột

Tin mới nhất

Liên lạc

Hotline: 84-834174668

E-mail: aibiogene2024@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuyết Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội