Ống bảo quan mẫu CF RNA huyết tương

Ống bảo quản CF RNA huyết tương
-Có thể ức chế hiệu quả các enzyme axit nucleic
-Giữ tính toàn vẹn của các tế bào máu
-CF RNA có thể được bảo quản ổn định trong 7 ngày ở 4-35 ° C

Hộp thư

Ống bảo quản CF RNA huyết tương

-Có thể ức chế hiệu quả các enzyme axit nucleic

-Giữ tính toàn vẹn của các tế bào máu

-CF RNA có thể được bảo quản ổn định trong 7 ngày ở 4-35 ° C


Điều tra

Mục dẫn Cột

Tin mới nhất

Liên lạc

Hotline: 84-834174668

E-mail: aibiogene2024@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuyết Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội