Ống bảo quản mẫu CF-DNA huyết tương

Ống bảo quản CF DNA
-Có thể ức chế hiệu quả các enzyme axit nucleic
-Giữ tính toàn vẹn của các tế bào máu
-Sau khi thu thập các mẫu máu tươi, CF DNA có thể được bảo quản ổn định trong 14 ngày ở 4-35 °C

Hộp thư

Ống bảo quản CF DNA

-Có thể ức chế hiệu quả các enzyme axit nucleic

-Giữ tính toàn vẹn của các tế bào máu

-Sau khi thu thập các mẫu máu tươi, CF DNA có thể được bo qun n định trong 14 ngày 4-35 °C

Điều tra

Mục dẫn Cột

Tin mới nhất

Liên lạc

Hotline: 84-834174668

E-mail: aibiogene2024@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuyết Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội